Výchova mladých sportovců

12.12.2017

Výchova mladých sportovců

Fotbalový svaz inicioval vznik fotbalových akademií a pod jeho záštitou se od 1.9.2016 začalo s realizací celospolečenského projektu zaměřeného na komplexní výchovu mladých sportovců. Ve spolupráci Rodina-Škola- Sportovní svaz byl vytýčen cíl vychovat komplexního sportovce.

V regionálních fotbalových akademiích se začalo s intenzivní a vysoce odbornou prací s vybranými žáky se zaměřením na fotbal. Hlavním smyslem je jejich výchova pro kvalitní a úspěšnou reprezentaci ČR v mládežnických kategoriích. Pro žáky-hráče jsou zajištěny společné tréninkové a vzdělávací procesy. Důraz je kladen nejen na rozvoj fotbalového talentu, ale také na dobré výsledky ve vzdělávacím procesu, které jsou nezbytnou podmínkou setrvání žáka ve fotbalové akademii.

Propojení všeobecných znalostí s fotbalovým kumštem je základem výchovy, aby z mladých sportovců vyrůstali všestranně rozvinutí lidé, kteří se umějí orientovat nejen na fotbalovém trávníku, ale i v běžném životě.

Fotbalová akademie Praha > Novinky > Výchova mladých sportovců